کودک چگونه از دو کلمه شی و فعل استفاده می کند

0

جمله سازی مرحله‌ای است که فرد به وسیله‌ی آن می‌تواند منظور مدنظر خود را به وضوح بیان کند. کودک باید اسامی  و افعال و نحوه به‌کارگیری و کاربرد آن‌ها را به خوبی درک کند و طی فرآیند آموزشی جمله‌سازی را در جایگاه‌های متناسب به صورت تدریجی بیاموزد .

 

هدف: کودک از دو کلمه شی و فعل استفاده می‌کند .

گام اول : کودک پس از دریافت کمک کلامی شی و فعل را بیان می‌کند .

گام دوم : کودک برای تکمیل جمله فعل و شی را بیان کند .

گام سوم : کودک با دریافت راهنمایی فعل و اسم را بیان می‌کند .

گام چهارم : کودک از فعل و اسم برای پاسخگویی به سوال استفاده کند .

وسایل موردنیاز:

تصویرهایی که فعالیت‌های آشنا را نشان می‌دهد.

روش‌های اجرایی:

روش اول : منتظر شوید تا کودک به شما نگاه کند. تصویر را به او نشان دهید و برای مثال بگویید “دختره چی می‌خوره ؟ بگو شیر می‌خوره” از تصویرهای دیگری که فعل‌ها و اشیا مختلفی را نشان می‌دهد، استفاده و آن‌ها را تکرار کنید .

روش دوم : تمرین را با استفاده از تصویرهای گام اول شروع کنید. برای مثال بگویید “کبوتر دانه می خوره. کبوتر ….؟” عبارت را به صورت سوالی مطرح کنید و در صورت نیاز به کودک کمک کنید تا جمله را کامل کند .

روش سوم : تصویر را به کودک نشان بدهید و برای مثال بگویید “آقاهه ناخنش را کوتاه می کنه . آقاهه چکار می کنه ؟” پاسخ نادرست را نادیده بگیرید و تمرین بعدی را ادامه دهید.

روش چهارم : از تصاویر گام ۳ استفاده کنید و از کودک بپرسید “آقاهه چکار می‌کند ؟” (ناخن کوتاه می کند)پاسخ نادرست را نادیده بگیرید و تصویرها را در هر تمرین تغییر دهید .

امکان خطا در این جریان یادگیری بسیار وجود دارد، کودک با اشتباهات و اصلاحات تدریجی این آموزش را طی می‌کند، به همین جهت صبوری کافی به‌عنوان آموزش‌دهنده بسیار مهم و اساسی است.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم